Autokláv

Zařízení k tlakovému rozkladu vzorků LA-1 (dále laboratorní autokláv), je užitečná pomůcka k rychlému, bezztrátovému a ekonomickému zpracování obtížně rozpustných materiálů za zvýšených tlaků a teplot. Analyzovaný vzorek se umístí spolu s vhodnou kyselinou nebo jejich směsí do nádobky z PTFE (polytetrafluoroethylen) o objemu 100 cm³, uzavře se víkem a utěsní v ocelovém plášti, který lze zahřát maximálně na teplotu 200 °C (viz návod k obsluze). Ohřev se provádí např. v horkovzdušném sterilizátoru. V uzavřeném autoklávu vzniká zahřátím obsahu autogenní tlak, který podstatně urychluje rozklad vzorku.

Laboratorní autokláv je vhodný zejména pro rozklad obtížně rozpustných látek, jako jsou minerály, rudy, strusky, sedimenty, výrobky petrochemického průmyslu, plastické hmoty, papír, biologické materiály včetně kostí. Velkou předností autoklávu je jeho využití při stanovení snadno těkavých prvků, např. selenu, arsenu, rtuti, cínu apod., protože v uzavřeném systému nedochází ke ztrátám odpařováním. S výhodou jej lze využít i při stanovování aminokyselin v biologickém materiálu. Autoklávu je možno využívat nejen v oblasti studia hydrotermálních stabilit nejrůznějších materiálů v alkalickém i kyselém prostředí, ale i při syntéze anorganických látek z gelových substancí.

Pošlete mi prosím cenový návrh

Kontakt

Telefon: +420 602 833 244
Email: autoklav@autoklav.cz